És Chomsky chomskià?

Fes la foto gran / Enlarge picture

Ahir va ser l’aniversari de Noam Chomsky i vaig tornar a veure aquest vídeo sobre educació al Twitter. Per a mí, la part més interessant és la primera (purpose of education). Chomsky esmenta dos propòsits antagònics dels sistemes educatius: el primer és el d’adquirir el coneixement d’altres per conquerir noves fites i avançar, per saber com aprendre i com crear nou coneixement en allò que t’interessa. El segon propòsit dels sistemes educatius és l’adoctrinament i el control; els individus han d’aprendre a ubicar-se en un marc i a obeir ordres. El primer porta a l’anàlisi crítica i el segon al conformisme. Aquestes dues maneres d’entendre l’educació forcegen des dels nivells inferiors fins a la recerca científica de nivell alt.
Moltes vegades m’he preguntat quant de cadascun d’aquests pols és present dins meu com a lingüista. Per cert, per als no lingüistes, sabeu que Chomsky, a més de la seva faceta política, ha suposat la contribució més influent dins la lingüística teòrica a la segona meitat del segle XX. En la recerca de la millor manera d’explicar la veritat, em molesta que se’m titlli de chomskiana perquè l’apel·latiu amaga la idea de seguiment d’una doctrina de manera irreflexiva. Certament, he conegut lingüistes que s’autodeclararien chomskians que són molt conformistes amb aquest paradigma; així com també he vist lingüistes molt conformistes amb el fet de ser antichomskià. En aquest sentit, tots dos grups serien antichomskians, ja que tindrien una visió doctrinària, i jo no m’hi declararia pas. En aquest sentit, tampoc Chomsky no és chomskià.

Yesterday was Chomsky’s birthday, and I saw this video on education again on Twitter. I think the most interesting part is the first one (purpose of education). Chomsky mentions two antagonistic aims of educational systems: the first one is to acquire the knowledge of others to attain new goals and advance, to know how to learn and how to create new knowledge on the issues you are interested in. The second aim of educational systems is indoctrination and control; individuals must learn to place themselves in a frame and to take orders. The former leads to critical analysis; the latter to conformity. This two ways of understanding education struggle from the early years to high level scientific research.
I have wondered many times to what extent each of those poles is present in me as a linguist. By the way, for non linguists, in addition to his politic side, Chomsky’s work has been the most influential contribution to formal linguistics in the second half of the 20th century. In search of the best way to explain truth, it annoys me that people say I am a Chomskian, because that label hides the idea of following a doctrine without thinking. It is true that I have known linguists that would say they are Chomskians who are really conformist with that paradigm; and I have known linguists really conformist with being anti-Chomskians. In that sense, both groups would be anti-Chomskians, because they would have a doctrinal view, and I would not be Chomskian at all. In this sense, not even Chomsky is Chomskian.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s